Нудимо олакшице приликом плаћања:
-Могућност плаћања на рате
-Могућност плаћања на 2-24 рате, у зависности од обимности посла, преко АДМИНИСТРАТИВНЕ ЗАБРАНЕ [2-24 рате]
ПРЕУЗМИТЕ И ОДШТАМПАЈТЕ АДМИНИСТРАТИВНУ ЗАБРАНУ
УСЛУГА ЦЕНЕ У ДИНАРИМА
1.Стоматолошки преглед бесплатно
2.Пломбирање млечног зуба 1000
3.Вађење млечног зуба 1000
4.Лечење млечног зуба 1000
5.Заливање фисура 1000
6.Скидање каменца и уклањање меких наслага 1000
7.Aмалгамски испун-(једноповршни) 2000
8.Aмалгамски испун(вишеповршни) 2400
9.Koмпозитни испун-l,lll,V класа 2000
10.Koмпозитни испун-ll,IV класа 2000
11.Композитни испун-II(молари) 2300
12.Композитни испун-мод(молари) 2500
13.Композитни испун-VI класа 1500
14.Koмпозитна надоградња круне 3000
15.Композитна фасета 3000
16.ГЈЦ испун(једноповршински) 1500
17.ГЈЦ испун(вишеповршински) 2000
18.Циркон 2000
19.Eндодонтско лечење једноканалног зуба 1000
20.Eндодонтско лечење вишеканалног зуба 1500
21.Пуњење једноканалног зуба 1500
22.Пуњење вишеканалног зуба 2500
23.Вађење парадонтопатичног зуба 1500
24.Вађење једнокореног зуба 2000
25.Вађење заосталог корена 2000
26.Вађење вишекореног зуба 2400
27.Инцизија и дренажа апсцеса 1000
28.Ревизија пуњења(по каналу) 2000
29.Фолија за бруксизам 4500
30.Toтaлна акрилатна протеза 22000
31.Скелетна(визил)протеза 30000
32.Парцијална акрилатна протеза 18000
33.Скелетна протеза са атечменима 35000
34.Метало-керамичка круница 8500
35.Безметална круница 18000
36.Ливена надоградња 2500
37.Фиберглас кочић+надоградња 2500
38.Жабица 5000
39.Цементирање старог протетског рада 1500
40.Привремена круница 1000
41.Репарaтура протезе 3000
42.Директно подлагање протезе 3500
43.Индиректно подлагање протезе 5500
44.Обрада парадонталног џепа 800
45.Скидање конаца 800
46.Лечење алвеолита 1000
47.Излазак на терен(кућна посета) 2000
48.Преглед и интервенција у току ноћи 2000
49.Стоматолошки преглед са писаним извештајем 1000
50.Флоуризација зуба 1500
51.Kомпликовано вађење зуба 3000
52.Хируршко вађење зуба 5000
53.Вађење импактираног зуба 11000
54.Ресекција зуба(апикотомија) 11000
55.Дисекција(уклањање једног корена) 6000
56.Цистектомија 12000
57.Нивелација гребена(po kvadrantu) 8000
58.Хируршко затварање синуса 7000
59.Хируршко лечење пародонтопатије(по зубу) 3500
60.Гингивектомија 4000
61.Френектомија 6000
62.Мобилни ортодонтски апарат 35000
63.Фиксни ортодонтски апарат 74000
64.фиксни ортодонтски апарат(естетски) 84000
65.ретенциона фолија 7500

ЗА СВЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ НАВЕДЕНЕ У ЦЕНОВНИКУ ИНФОРМИШИТЕ СЕ У ОРДИНАЦИЈИ
ИЛИ ПОЗОВИТЕ : КОНТАКТ – 0654782387 ; 065 5186630